Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelem

Az Ön által megadott, személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Pediaplan Kft. számára. Cégünk az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot bizalmasan kezeli. A Pediaplan Kft. bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló érvényes jogszabályok (1992. évi LXIII. törvény) rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a Pediaplan Kft. részére, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Pediaplan Kft. nyilvántartsa és kezelje.

A Pediaplan Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem szolgáltatja ki.

A Pediaplan Kft. az ügyfelei személyére, adataira, a céggel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan elérése és felhasználása és az ezekkel kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében cégünk széles körű biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Ilyen jellegű eljárásainkat folyamatosan fejlesztjük és ellenőrizzük. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Pediaplan Kft. weboldaláról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az ott közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Pediaplan Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén kérjük, olvassa el az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi tájékoztatóját.