Az építészeti tervezés egy összetett csapatmunka, amelyben számos szakember vesz részt a projekt sikeres megvalósítása érdekében. Minden szereplőnek megvan a maga sajátos feladata és felelőssége, amelyek hozzájárulnak a végleges terv elkészítéséhez és az épület megépítéséhez. Ebben a cikkben az építészeti tervezés kulcsfontosságú szereplőit vesszük górcső alá, kiemelve a magyarországi sajátosságokat és a hatékony együttműködés fontosságát.

Minden épülettervezési feladat egyedi, így sokféle szakma képviselőjére lehet szükség egy terv teljeskörű kialakításához. Itt felsorolok sok olyan szakembert, akik munkarésze szükséges lehet bizonyos esetekben a teljes dokumentáció elkészítéséhez.

Az építészmérnök

A projekt vezetője és a kreatív vízió megtestesítője

Hogy mi lehet a különbség két tervező között? Rengeteg!

Forrás: Consolum

Az építész a projekt vezetője és koordinátora, aki a tervezési folyamat minden szakaszában kulcsszerepet tölt be. Az építész feladata a beruházó elképzeléseinek és igényeinek megértése, a projekt céljainak megfogalmazása, a koncepcióterv kidolgozása, a részletes tervek elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése és a kivitelezés felügyelete. Ő a kapocs az építtető és a szakági tervezők között.

Az építésznek széleskörű ismeretekkel kell rendelkeznie az építészet, a szerkezettervezés, a gépészeti és villamos rendszerek, a belsőépítészet és a jogszabályok területén. Ezen kívül kreatív gondolkodásúnak, innovatívnak és kommunikációs készségekkel rendelkezőnek kell lennie, hogy hatékonyan tudjon együttműködni a beruházóval és a többi szakemberrel.

Magyarországon az építésznek jogosultnak kell lennie az építészeti tervezésre a Magyar Építész Kamara (MÉK) tagsága révén. Ezen kívül rendelkeznie kell a szükséges szakmai engedélyekkel és biztosítással a projekt jogszerű és biztonságos megvalósításához.

Építész által készített 3D épület modell és tervrajz.

A földmérő azaz geodéta

A kulcs a pontos építészeti tervezéshez

Egy geodéta földmérést végez egy fenyvessel körbevett dombvidéken.

Minden tervezési munka fontos kiinduló paramétere a helyszín pontos ismerete. A helyszíni bejárás mellett elengedhetetlen a geodéta által elkészített tervezési alaptérkép, ami digitális mását tudja adni a tervezési helyszín terepviszonyainak és épített tulajdonságainak.

A földmérő felelős az épület alapjainak meghatározásáért és az építési terület topográfiai felméréséért. Az általa nyújtott adatok és információk nélkülözhetetlenek az építészeti tervezés és az épület helyszínének kiválasztása során.

A pontos mérések és térbeli adatok biztosításával segítenek az építészeknek és mérnököknek abban, hogy megtervezzék és megvalósítsák a projekt céljait, miközben betartják a jogszabályokat és előírásokat.

A statikus vagy tartószerkezeti tervező azaz építőmérnök

A stabilitás és a teherbírás őrzője

A statikus mérnök feladata az épület teherbíró képességének kiszámítása és a szükséges szerkezeti rendszerek meghatározása. A statikus mérnök számításai alapján készülnek a szerkezeti tervek, amelyek bemutatják a falak, födémek, gerendák, pillérek, tetők és egyéb szerkezeti elemek keresztmetszeteit, méreteit, anyaghasználatát, vasalását és részletképzéseit.

A statikus mérnöknek szorosan együtt kell működnie az építésszel a terv elkészítése során, hogy a szerkezeti megoldások összhangban legyenek a koncepciótervvel és az építészeti elképzelésekkel. Fontos, hogy a statikus mérnök figyelembe vegye a helyszín sajátosságait, a talajviszonyokat, a külső terheléseket és a lehetséges szélsőséges időjárási körülményeket a szerkezeti tervek elkészítése során.

A tulajdonos által tervezett álom lehetséges tartószerkezeti megoldásait gondolja át, és szakvéleményezi.

Forrás: VIP PARTNERS KFT.

Magyarországon a statikus mérnöknek jogosultnak kell lennie a statikai tervezésre a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) tagsága révén. Ezen kívül rendelkeznie kell a szükséges szakmai engedélyekkel és biztosítással a projekt jogszerű és biztonságos megvalósításához.

Egy félkész többszintes épület statikus szerkezete.

A talajmechanikus azaz geotechnikus

Az építkezés alapja

Talajmetszet ami a talaj rétegeit ábrázolja.

Bizonyos terepviszonyok esetén kötelező, de leginkább mindig érdemes talajvételi mintákat venni, ami alapján a statikus tervező meg tudja tervezni a megfelelő alapozást, mivel ebből lehet megállapítani a talajviszonyokat, a talajvíz agresszivitását és a teherhordó réteg mélységét és képességét.

A talajmechanikus talajvizsgálatok alapján javaslatot tesz a legmegfelelőbb alaptípusra és méretezésre, figyelembe véve az épület terhelését, a talaj tulajdonságait és a helyi építési előírásokat. Ezen kívül részt vesz a földmunkák tervezésében, elemzi a felszín alatti mozgásokat, és folyamatos tanácsadással segíti a projektet a talajjal kapcsolatos kérdésekben. Ő az, aki biztosítja, hogy az épület szilárd alapokra kerüljön, és ellenálljon a természet erőinek.

A statikus szakértő

Az épület erőművésze

A magyar jogszabályok külön jogosultsághoz kötik (MMK névjegyzékben SZÉS kóddal) bizonyos esetekben a tartószerkezeti tervező tevékenységi körét. Többek között, ha zártsorú beépítés során az egyik épületet el szeretnék bontani, vagy például, ha fa, vályog illetve salakbeton szerkezetű épületet szeretnének átalakítani, bővíteni.

A statikus szakértő elemzi az építményt érő terheket, majd ezek alapján kidolgozza a szerkezetek terveit, méreteit, és elkészíti a részletes rajzokat és specifikációkat. Olyan, mintha egy szobrász megformázná az épület vázát, de mérnöki pontossággal. Ő végzi a tervek és a kivitelezés ellenőrzését is, hogy biztosítsa a szerkezetek megfelelőségét a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak.

Félkész épület szerkezete, ami a statikus szakértő mérnöki tervezését illusztálja.

A tűzvédelmi tervező

A tűzvédelmi angyal

Illusztráció ami a tűzvédelmi tervezést ábrázolja, tűzoltó sisakkal és poroltóval.

Az épület tűzvédelmi kialakítását és jogszabályi megfeleltethetőségét tervezi, például a tűzszakaszok, a tűzállósági megfelelőségek, az oltóvíz biztosításának vagy a menekülési útvonalak meghatározásával.

Ő olyan megoldásokat javasol, amelyekkel minimalizálható a tűz keletkezésének kockázata, illetve megkönnyíthető a biztonságos menekülés tűz esetén. Ezzel a céllal kidolgozza az épület tűzvédelmi koncepcióját, meghatározza a tűzszakaszok kialakítását, a tűzálló szerkezeteket, és javaslatot tesz a megfelelő tűzjelző és oltórendszerekre, valamint a menekülési útvonalak kialakítására. Végül elkészíti a tűzvédelmi dokumentációt is. Ők azok, akikre rábízhatjuk, hogy az épület lakói biztonságban legyenek tűz esetén.

Az épületgépész mérnök

A kényelmes és fenntartható belső környezet megtervezője

A gépészmérnök feladata  az épületen belüli fűtés-, hűtés-, szellőztetés- és légkondicionáló rendszerek (HKL) tervezése, a víz- és szennyvízelvezetési rendszerek tervezése, a telken belüli közművek (víz, szennyvíz, gáz, csapadékvíz) tervezése és az energetikai tanúsítvány elkészítése. A gépészmérnöknek szorosan együtt kell működnie az építésszel és a statikus mérnökkel a terv elkészítése során, hogy a gépészeti megoldások összhangban legyenek a szerkezeti és építészeti elképzelésekkel.

A gépészmérnöknek figyelembe kell venni a projekt energiahatékonysági céljait, és olyan rendszereket kell terveznie, amelyek minimális energiafelhasználást biztosítanak a maximális komfort mellett. Magyarországon a gépészmérnöknek jogosultnak kell lennie a gépészeti tervezésre a Magyar Mérnöki Kamara tagsága révén. Ezen kívül rendelkeznie kell a szükséges szakmai engedélyekkel és biztosítással a projekt jogszerű és biztonságos megvalósításához.

Egy épület A fűtési, szellőzési, légkondicionáló, víz/csatorna és elektromos rendszerei.

A külső közműtervező

A közműbekötő

A külső közműtervező feladata a telken kívüli közműbekötések tervezése, kapacitásfejlesztések és azok engedélyezéséhez tartozó feladatok ellátása. Jellemzően települési hálózatot érintő víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz és esetleg áramhálózattal kapcsolatos tervezésekkel foglalkozik.

Vagyis ő felelős azért, hogy a víz, a gáz és az áram elérje az épületet. Megtervezi a külső közművek vezetékrendszerét, kiválasztja a megfelelő anyagokat, és elkészíti a műszaki dokumentációt. Ez a dokumentáció tartalmazza a terveket, a műszaki leírásokat és a költségbecslést. A külső közműtervező munkája nélkül az épület csupán egy üres váz lenne – ő teszi lehetővé az élet alapvető szükségleteinek eljuttatását az épületbe.

Illusztráció a vízvezeték, gázvezeték és elektromos vezetékek útvonalához az épületbe.

A villamosmérnök

A villamosság és a biztonság szakértője

 Elektromos hálózat vezérlőegységei egy részben épült társasházban.

A villamosmérnök felel az épület villamos hálózatának és elektromos berendezéseinek tervezéséért. Ez magában foglalja az épületen belüli erősáramú rendszerek tervezését, mint az elosztók, a világítás, a villamos fogyasztók, továbbá a gyengeáramú rendszerek tervezését, mint a biztonsági és kommunikációs rendszerek. Külön jogosultság szükséges a villámvédelmi rendszerek tervezéséhez, vagy például a tűzjelző rendszer tervezéséhez. A villamosmérnöknek szorosan együtt kell működnie a többi szakági tervezővel a terv elkészítése során, hogy a villamos rendszerek összhangban legyenek a többi szakterület megoldásaival.

Ezen felül jellemzően külön tervezési feladatként kezelendő a napelemes rendszerek tervezése a sajátos engedélyezési eljárások miatt.

A villamosmérnöknek szintén kiemelt feladata a biztonságos elektromos hálózat kialakítása, és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés biztosítása. Magyarországon a villamosmérnöknek jogosultnak kell lennie a villamos tervezésre a Magyar Mérnöki Kamara tagsága révén. Ezen kívül rendelkeznie kell a szükséges szakmai engedélyekkel és biztosítással a projekt jogszerű és biztonságos megvalósításához.

Az épületautomatika tervező

Az épület okosítója

Az épületautomatika tervező olyan intelligens rendszereket tervez, amelyek optimalizálják az épület működését, növelik a kényelmet és energiamegtakarítást eredményeznek. Az épületautomatika tervező feladata a rendszerek meghatározása, összehangolása, az energiafogyasztás szabályozása, a felhasználói felület létrehozása és a szükséges műszaki dokumentáció elkészítése.

Ők azok, akik az épületet egy intelligens gépezetté varázsolják, amely hatékonyan működik, és kényelmes környezetet teremt a benne tartózkodók számára.

Vezérlő panel az épületautomatika és fűtés-hűtés-szellőzés rendszerekhez

A konyhatechnológiai tervező

Az ízek mérnöke

Illusztráció a konyhatechnológiai tervezés és az ételkiszolgálás elrendezésére, egy nagyüzemi konyhában.

A konyhatechnológiai tervező olyan éttermi, szállodai, kórházi és egyéb nagyüzemi konyhákat tervez, amelyekben a munkafolyamatok hatékonyak, biztonságosak és megfelelnek az egészségügyi előírásoknak.

A konyhatechnológiai tervező olyan, mint egy koreográfus, aki megtervezi a konyhai táncot a dolgozók, eszközök és alapanyagok között. Elemzik a munkafolyamatokat, hogy a séfek és konyhai személyzet gördülékenyen tudjon mozogni. Meghatározzák a konyhai gépek és eszközök optimális elhelyezését a munkafolyamatok optimalizálása érdekében. Betartják az élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírásokat, megtervezik a vizesblokkokat, tárolóhelyeket, valamint a szellőzést és elszívást is.

Ők azok, akik biztosítják, hogy a konyhai dolgozók a lehető legjobb körülmények között dolgozhassanak, és finom ételek kerüljenek az asztalra.

A technológiai tervező

A gyártás optimalizálója

A technológiai tervező olyan ipari vagy kereskedelmi létesítmények tervezésében vesz részt, ahol a technológia és a gyártási folyamatok optimalizálása a legfontosabb szempont. Folyamatábra-elemzés alapján hatékony térbeosztást hoznak létre, meghatározzák a gépek elhelyezését, logisztikai rendszert terveznek, és elkészítik a műszaki dokumentációt.

Ők azok, akik a gyártási folyamatot egy jól olajozott géppé alakítják, biztosítva a termelés hatékonyságát és a termékek gördülékeny áramlását.

Épület technológiai megoldások tervezése és integrálása illusztrálva egy építkezési területen. A épülettechnológiai tervező gépet üzemeltet.

A kerttervező vagy tájépítész

A külső terek hangulata és funkciója

Kettő tájépítész tetőkert tervezését végzi egy új budapesti irodaház tetejére, szárazságálló növényekkel és modern esztétikával.

Az „emberiesített természet” – a tájépítészet munkaterülete

Forrás: Kert Ikon

Bár nem minden projekt esetén szükséges, a tájépítész fontos szerepet játszhat a kültéri terek tervezésében és kialakításában. A tájépítész feladata a kert tervezése, a növényzet telepítése, a kerti utak és terek kialakítása, valamint a telek környezetbe való illeszkedése. A tájépítésznek szorosan együtt kell működnie az építésszel a terv elkészítése során, hogy a külső terek harmonizáljanak az épülettel és a környező telekkel.

Magyarországon a tájépítésznek lehet jogosultsága a táj- és kerttervezésre a Magyar Építész Kamara tagsága vagy a Magyar Tájépítész Szövetség tagsága révén. Ezen kívül rendelkezhetnek olyan szakmai tanúsítványokkal, amelyek a speciális tervezési területekre (pl. zöldtető tervezés) jogosítják őket.

Az úttervező

Az utak összekötője

A telek közterületről történő megközelítésének lehetőségét tervezi útcsatlakozások megvalósíthatóságának engedélyezésével. Ezen felül a telken belül közlekedési felületek, azaz utak, parkolók és járdák méreteit, nyomvonalait és lejtésviszonyait tervezi. 

Vagyis az úttervező az utak, autópályák, kerékpárutak és egyéb közlekedési infrastruktúra tervezésével foglalkozik. Feladata a forgalmi viszonyok elemzése, az út optimális útvonalának megtervezése, a kereszteződések kialakítása, az útpályaszerkezet tervezése, és a vízelvezetés megvalósítása. Ők azok, akik meghatározzák, hogy merre menjünk, és hogyan jutunk el biztonságosan a célunkhoz. Az úttervezők munkája révén hatékonyabbá válik a közlekedés, és csökkennek a torlódások.

Madártávlati látkép egy úthálózatról, az úttervező mukájának illusztrálásához.

A belsőépítész tervező

Az atmoszféra alkotója

Belsőépítészeti koncepciókat bemutató illusztráció, egy stílusosan berendezett szobával.

A belsőépítész tervező a tér hangolóművésze. Olyan belső tereket tervez, amelyek funkcionálisak, esztétikusak és kényelmesek. A belsőépítész tervező olyan, mint egy zenekar karmestere, aki a tér különböző elemeit – a falakat, a világítást, a bútorokat és a dekorációt – harmonikusan hangolja össze.

Ő felelős az épület belső tereinek tervezéséért és kialakításáért, hogy kellemes és funkcionális környezetet teremtsen.

Együttműködés a siker kulcsa

Az építészeti projekt sikerének kulcsa a hatékony együttműködés az építészeti tervezés szereplői között. Az építész, mint a projekt vezetője, felelős a koordinációért, a kommunikációért és az információáramlásért a csapat tagjai között. Rendszeres egyeztetésekre van szükség a tervezés különböző szakaszaiban, hogy elkerüljék a félreértéseket, és biztosítsák a terv összhangját.

Az építtetőnek szintén aktív szerepe van a tervezési folyamatban. Fontos, hogy az építtető világosan megfogalmazza az igényeit és a céljait, ugyanakkor nyitott legyen az építész és a többi szakember javaslataira. A költségvetés betartása és a határidők betartása is a közös felelősség a projekt szereplői között.

Az építészeti tervezés összetett folyamat, amely számos szakember együttes munkáját igényli. A fenti cikk bemutatta az építészeti tervezés kulcsfontosságú szereplőit és azok feladatait. A hatékony együttműködés a projekt résztvevői között elengedhetetlen a sikeres és zökkenőmentes építészeti tervezési folyamathoz.

Olvasson más építészeti témáinkról is!

Mi a passzívház?

Mi a passzívház?

A passzívházak jelentősége és előnyei a fenntartható építészetben. Hogyan építsünk energiahatékony épületeket a környezetvédelem és a komfortérzet elősegítése érdekében.